Lentila unui bob de rouă / The Lens of a Dewdrop

Lentila unui bob de rouă

Poemele incluse bilingv, integral sau fragmentar, în videopoem.

1.Martie

zi
suspendată miraculos
între anotimpuri
vrabia prinsă cu ghearele fine de ram

o eroare te trage
irezistibila ei gravitaţie

te vei lovi de viaţă (se spune)

de vid

2.Elemente

ucenicul desenează tremurător o poartă
spre rezervaţia numerelor sălbatice, şiruri curbe la infinit făpturi imposibile
prinse pereche de făpturi posibile +
+ vieţi postulate grădini suspendate care n-au folosit nici unei statistici

calculează te rog unghiul de deviere, luând în considerare locul data
rudele circumstanţele
noaptea albă care tocmai se dizolvă în
clipa albă de mirare şi rouă

3.Geometrie planetară

să alegem punctul de pornire New York
nori se agaţă de ascuţişurile clădirilor
un Cyrus grăbit albeşte unica stea ce se mai vede
e o goană în cer o nebunie, nori în devălmăşie
sete nepotolită

privite de sus: şiruri de maşini
somnoroase încă în zori
de la Est la Vest, Sud la Nord
cordoane de maşini până dincolo de orizont
completate cu trăsuri cai măgăruşi tancuri cămile
bocanci soldăţeşti picioare goale
elipse fluide revenind aici la această
aliniere perfectă Vest-Est, Nord-Sud
viteza asemenea stării pe loc
infinite şiruri alb-alb / roşu-roşu
ochi de pisică în ochi de pisică

“de unde începe pielea mea ?”
întreabă un băieţel sorbind cu paiul din cutia Mini-Tropical
“mamă, lumea de unde începe?”

4.Homeopatie

motoare torc la mare distanţă
lumina coboară fără grabă de pe
creştetul clădirilor

: ziua neîncepută

singură-nesingură, într-o cămaşă ţesută în Carpaţi
făptura mea surd luminează 

zeul părinţilor mei este Domnul Iubirii,
iată acum mă tângui şi însetez să văd cum
în sfârşit se dizolvă teritoriile rebele rezistente remanente ale unui
Război infernal de Rece
răceala lui şi-acum împrăştie grindini geruială
mulţi văd puţini cunosc:

oare eu înţeleg, înţelegem? realitatea se va potrivi
în cuvintele noastre zilnice silnice
de speranţă, Victorie?

aici, între cer şi pământ, la fereastra unui zgârie nor
încerc să cred
în forţa de vindecare
cea de toate zilele

această homeopatie
la simplă scară omenească

 

The Lens of a Dewdrop

These poems were included in the bilingual videopoem, whole or fragments.

1. March

a day suspended like a miracle between seasons
a sparrow clinging with twig-thin feet to a branch

an error attracts you
drawn by its irresistible gravity
you’re going to bruise yourself against life (so they tell you)

against the void


2. The Elements

with an unsteady hand
an apprentice sketches a gate
to the preserve of wild numbers,
the numberless impossible creatures
yoked to possible creatures
in pairs +
+ postulated lives, hanging gardens
that have proven useless
to statistics

row upon curved row receding to infinity

“please calculate
the angle of deviation, taking into account
place and date of birth, next of kin, circumstances
the sleepless night now fading
into a white instant of astonishment and dew”


3. New York

Let's take New York as a starting point
clouds sweep over the tops of skyscrapers
bleach the one lonely star above
: there is haste in the sky
a steady willful drive

far beneath: ribbons of cars surround the world
still drowsy at daybreak - East to West, South to North
rows of cars beyond the horizon to be completed by
horses and donkeys and camels and tanks or soldiers' boots or bare feet
drawing ellipses back into these
straight orderly lines of cars that are running
fast as if they just stayed
stitches held together from block to block
signal light to signal light East-West, North-South
red-red white-white

"where does my skin start, mum?"
asks the little boy sipping at his Mini-Tropical
"mum! where does the world start?"


4. Homeopathy

like wind over grass engines are purring
in the distance
light descends down huge steel-and-crystal stems
art deco brick trunks in Manhattan

the day at its beginning

from my gown woven in a Carpathian loom
my body sheds its own light

here I am with my desire to dissolve lingering landscapes
of an all too cold war

do I know what's going on? do we?
is reality going to fit in our
everyday words of hope
and Victory?

up here, between sky and earth, at this skyscraper window
day after day, I try to believe in
my healing power

: this exercise in modest patient human-scale
homeopathy